Gå direkt till textinnehållet
<< Till översikt
24 juni, 2024

Bästa tipsen: Så lyckas du med wayfinding

På vårdmottagningar, i kontorslokaler eller på flygplatser.
Var du än verkar är det viktigt att inte göra dina kunder frustrerade, irriterade eller stressade på grund av att de inte hittar dit de ska.
Då är det viktigt med wayfinding – som leder folk rätt.
Här är bästa tipsen för dig som på ett eller annat sätt är involverad i projekt kring visuell hänvisningsskyltning.

Att visa folk rätt är en konst i sig och ibland helt avgörande för att en verksamhet ska fungera. Som på flygplatser, tågstationer eller sjukhus. Och det blir extra komplicerat om en del av dina besökare inte kan ditt språk, ser dåligt eller har andra kognitiva svårigheter. Här under har vi sammanställt några tips för dig som är delaktig i projekt kring visuell hänvisningsskyltning, eller wayfinding som det också kallas. Annan typ av hänvisning via taktila lösningar eller med ljud behandlas inte här.

Det finns fem aspekter som avgör hur du ska bäst ska utforma din visuella wayfinding:

1. Informationsstruktur och adressystem
Om miljön inte är så stor med många destinationer kan det fungera bra att hänvisa till destinationernas namn, till exempel ”omklädningsrum”. Men på större anläggningar med flera byggnader, våningar, trapphus eller hissar och många destinationer är det inte realistiskt att hänvisa till alla destinationer från entré och hela vägen fram genom byggnaden eller området. Då är det bättre att inrätta någon form av adressystem. Det kan vara så enkelt som att hänvisa till våning, byggnad eller trapphus enligt samma princip som vi är vana från vägnummer, gatunamn eller numreringen av terminaler och gater på flygplatser. Självklart är det viktigt att alla benämningar också används konsekvent hela vägen.

2. Tillgänglighet
Alla människor har varierande kognitiv förmåga. Till exempel så har många glasögon och svårt att se i dålig belysning. Om besökarna dessutom består av olika nationaliteter och åldersgrupper behöver du vara extra noga med att skyltar och displayer är begripliga och tydliga. Om verksamheten omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv ska utformningen uppfylla specifika krav.

Generellt bör kontrasten mellan bakgrund och text/grafik vara stor (minst 3:1). Välj ett tydligt linjärt typsnitt utan klackar och tunna detaljer och tydliga etablerade ikoner som är lätta att känna igen. Textstorleken bör anpassas till betraktningsavståndet. Det finns guider på internet till hjälp för detta. Om belysningen är dålig kan du kompensera med ljusskyltar eller kompletterande ljusarmaturer för att belysa skyltarna.

Tänk också på att placera skyltarna i ögonhöjd eller max 15 grader uppåt eller nedåt.

Människor sveper normalt inte med blicken i höjdled i någon större utsträckning. Mängden information på samma ställe eller skylt får heller inte vara för stor. Alla har vi mer eller mindre problem att överblicka alltför mycket information tillsammans. Begränsa antalet destinationer på en skylt till fem till sju stycken alternativt gruppera dem i grupper om tre till fyra.

3. Etablera en kod
När en besökare kommer till en ny plats där skyltar har ett unikt utseende lär de sig snabbt vilka som handlar om hänvisning. Förutsatt att de är konsekvent utformade. För att besökarna enkelt ska hitta och se skyltarna så bör de alla ha samma storlek, form, färgsättning och typografi. Men även vara konsekvent placerade. Färg är den dock starkaste igenkänningsfaktorn i det sammanhanget. Grafik, som till exempel piktogram för toalett eller hiss, bör förstås vara samma överallt där de förekommer.v

4. Estetik
Skyltar, speciellt om de är många, ingår ju som ett arkitektoniskt inslag i miljön. Därför är det trevligt om de passar in avseende färgsättning och material. Det betyder inte att de ska smälta in. Tvärtom är det bra om de kontrasterar mot bakgrunden så att de blir lätta att lokalisera. Är väggar och tak vitmålade som de ofta är, är det bra om skyltarna är mörka eller kraftigt färgade. Att använda en ljus bakgrundsfärg med mörk text kan passa bra i andra miljöer. En nackdel med den lösningen är att i det fall skylten behöver göras som ljusskylt blir hela skylten lysande vilket gör texten lite svårare att läsa. Med mörk bakgrund kan man däremot låta enbart text och grafik lysa.

5. Utförande och hållbarhet
Vissa miljöer kräver att skyltar ska tåla fukt, vind, kemikalier, vandalisering eller kraftigt slitage, men i de flesta fall inomhus räcker det med beprövade material som metall, plast eller träbaserade material. Ofta består wayfinding-systemet av ett väldigt stort antal skyltar, därför är det klokt att välja lösningar som kräver minimalt med underhåll. Till exemepl är LED-ljus att föredra då det har längre livstid än äldre typer av ljuskällor. Ska texter ofta bytas ut eller skyltar repareras är det också en bra idé att välja ett skyltsystem med enkelt utbytbara element.

När det gäller hållbarhet så är det främst materialval, livslängd och energiförbrukning vilket som är det bästa långsiktiga lösningen. De flesta material som används idag är återvinningsbara. Tänk på att ställa krav på din leverantör att redovisa utsläpp så att du kan göra smarta och långsiktiga val. EPD:er kan vara ett sätt. Viktigt är att göra dig medveten och ifrågasätta leverantörer så att du tar ett klokt beslut. Som håller över tid och som du kan stå för.

 

Läs mer om EPD , Environmental Product Declaration

Kontakta oss