Gå direkt till textinnehållet
<< Till översikt
25 januari, 2023

Zone konverterar samtliga MAX Drive Thru’s till nya textilramar

I slutet av 2022 besöktes 116 MAX-restauranger i 62 städer för ett omfattande montageprojekt. Deadlinen för projektet var så kort som sex veckor. Uppdraget gällde att byta ut samtliga affischramar vid restaurangernas Drive Thru-skåp till aluminiumramar med textilvepor.

Tidigare har MAX kampanjbudskap varit tryckta på back-lit bilder som suttit fast i ramar med hjälp av snäpprofiler. Det kampanjmaterialet kunde vid starkt solsken smälta av värmen och vi såg en förbättringsmöjlighet med att trycka kampanjmaterialet på textilvepor som är mer tåligt vid höga temperaturer.

”Jag är väldigt nöjd med Zone Systems som part i detta konverteringsprojekt. Mycket professionellt hanterat i alla steg. Allt från presentation av lösning, planering och pilottester till den stora utrullningen över hela Sverige från Ystad i söder till Haparanda i norr.” Berättar Mattias Bauer, Head of Maintenance, Max Burgers AB

Till att börja med genomfördes ett skarpt test för att se om textilen skulle klara sig bättre. Testet genomfördes utomhus under fem veckor i ett av MAX DT-skåp i Örebro. Där kunde man konstatera att textilvepan klarade provet väldigt bra jämfört med back-lit bilderna. Tiden efter det genomförda testet lades många timmar på kartläggning och planering. Samt att hitta en gemensam montageteknik för skåpens olika passformer, innan själva konverteringen utfördes.

”Vårt uppdrag var på ett vis enkelt, eftersom det handlade om att byta ut gamla affischramar till aluminiumramar som skulle hålla uppe en textilvepa. Det i sig är ingen större svårighet och är något vi kan bra och har stor erfarenhet av. Utmaningen i detta fall var att DT-skåpen hade flera olika mått, är i olika modeller och att de var väldigt många i antal. Lägg därtill att skåpen låg placerade över hela landet och att vi hade en tidsbegränsning på 6 veckor.” Berättar Andreas Forsfjäll, Development Manager, Zone Systems

Vi är glada över den goda dialogen vi haft med varje restaurang och beställaren. Med ömsesidig hänsyn till varandra har vi har kunnat genomföra vårt montage, samtidigt som deras dagliga Drive Thru-verksamhet varit i gång.

”Vi kände oss såklart ödmjuka inför att projektet är komplext och omfattande. Vi visste att vi kommer stöta på svårigheter efter vägen trots all planering. Men vi litar också på vår egen process och hur vi löser oförutsedda problem.” Fortsätter Andreas.

Konverteringen till textilvepor har också haft positiva följdeffekter. MAX originalarbete med kampanjerna har förenklats eftersom det numer är ett fåtal mått på alla budskap över hela landet.

”Vi är stolta över att vara leverantör för både reklamskyltar och tryck och hoppas att våra kunder ska tycka att vi gör livet enklare för dem när vi erbjuder detta mervärde.” Olof Viklund, VD, Zone Systems

Ett filmklipp distribuerades också ut till alla Max restauranger. En film där vi visar medarbetarna man monterar tygvepan i de nya aluminiumramarna.

Kontakta oss