Gå direkt till textinnehållet

Kvalitet och miljö

Vi eftersträvar ett högt ansvarstagande för vår verksamhet samt applicerar kvalitet, flexibilitet och kundfokus på allt vi gör. Kvalitet på våra processer, metoder, produkter och tjänster. Flexibilitet som gör att vi kan möta dig som kund på dina villkor samt vår vilja att bygga och underhålla långsiktiga samarbeten. Därför har vi tagit fram och förankrat ett antal policys som ska se till att vi fortsätter efterleva dessa löften.