Gå direkt till textinnehållet

Halfgate/Fullgate/Hight restrictor

Eftersom fastigheten vid utlämningsstället ofta är försedd med tak så kan en halfgate eller fullgate med höjdbegränsare användas för att hindra att fordon överstigande viss höjd kör in i DT slingan och krockar med skärmtak eller dylikt. Det är också en produkt som hjälper kunden att förstå kundvarvet för fordonet. Bör var belyst .

Kontakta oss