Gå direkt till textinnehållet

Kedersystem

Det etablerade systemet för spännbar montering av textilvepor/banderoller på väggar. Systemet fungerar så att en rund kederlist i plast sys in i vepans över- och underkant. En aluminiumprofil med spår för kederlisten monteras upp på väggen på den önskade höjden och banderollens kederlist träs in i spåret.

En likadan aluminiumprofil träs på kederlisten i banderollens nederkant varefter banderollen sträcks nedåt med hjälp av pumpspännare som skruvats fast i väggen.

Systemet är utbyggbart till önskad bredd och då kopplas aluminiumprofilerna ihop med skarvstycken.

Kontakta oss