Gå direkt till textinnehållet
<< Till översikt
22 mars, 2022

Fem tips till effektivare skyltkommunikation

Vinner du dina kunders hjärtan med din skyltkommunikation? Eller skapar du bara visuellt brus?

Zone Systems har arbetat med skyltkommunikation i snart 50 år. Genom erfarenhet och studier har vi lärt oss vilka fallgropar som kan finnas och hur du kan öka effektiviteten i din visuella kommunikation. I butiker, restauranger eller utomhusmiljöer.

Här är fem enkla tips som kan vara bra att känna till:

  1. Första intrycket är avgörande. På ett ögonblick avgörs det bestående intrycket av ditt varumärke eller verksamhet. Evolutionen har gjort våra hjärnor blixtsnabba på att avgöra om något är av värde för oss eller inte. Därför bör du ha klart för dig hur du vill att ditt varumärke ska uppfattas och sen välja rätt kvalitet i utformning, val av skyltlösningar och hur de fungerar i helheten.

 

Kom ihåg att det inte bara är det estetiska som räknas. Aspekter som hållbarhet och säkerhet kan också påverka intrycket. Konsekvens i utformning och kvalitet bidrar också till att bygga förtroende och förutsägbarhet. Minsta lilla upptejpade papperslapp kan sänka hela känslan av kvalitet.

 

  1. Smart och strategisk placering. Enligt undersökningar ägnar till exempel en besökare i butik bara några få sekunder åt att fixera skyltar med blicken. Och för skyltning utomhus finns gott om andra saker som konkurrerar med besökarens uppmärksamhet. Som att navigera med sin bil till exempel. Men det vanligaste felet är att man utsätter besökaren för alltför många och ibland oviktiga visuella budskap.

 

Lösningen är att planera och optimera skyltningen under kundvarvet. Vår metod för detta kallar vi Zone Marketing©. Ta reda på under vilka zoner besökaren är mottaglig för visuella budskap och placera noga utvalda och tydliga budskap i blickfånget där. Beroende på hur du vill vägleda och påverka besökaren. Reducera budskapen i de zoner besökaren är stressad eller är upptagen med annat.

 

  1. Gör skyltarna lätta att uppfatta. Under den korta sekund som en besökare fixerar din skylt med blicken måste budskapet gå fram. Använd korta textbudskap på tre till fem ord. Se till att texten är anpassad för betraktningsavståndet och att det är tillräckligt med kontrast mellan text och bakgrund. Det är också viktigt att budskapet innehåller en tydlig call-to-action. Budskap som bara innehåller information leder sällan till handling.

 

Om du vänder dig till en blandad målgrupp där vissa har nedsatt syn eller varierad språkkunskap behöver du tänka extra mycket på hur du kan göra budskapen tillgänglighetanpassade. Kanske behöver du använda dig av flera språk eller varför inte symboler eller piktogram som är vanligt på trafikskyltar. Bilder och symboler går dessutom snabbare att uppfatta än text.

 

  1. Placera skylten rätt. Besökaren ser cirka 15 grader ned från ögonnivån, 30 grader nedanför och ungefär 10 grader ovanför. Allt som placeras utanför detta synfält innebär en ansträngning. Som man säger – ”Eye level is buy level”. Med andra ord är skyltning under tak eller på golvet i stort sett bortkastad.

 

Det är också en fördel om skylten placeras i direkt anslutning till det som anses i budskapet. Och sist men inte minst lika viktigt, se till att skylten är väl belyst.

 

  1. Involvera alla som berörs. I speciellt stora organisationer är det viktigt att samordna insatserna. Det är alltid flera parter som berörs och som påverkar resultatet. Om koncept och budskap utvecklas på marknadsavdelningen är det viktigt att även övriga berörda involveras. Handlar det om ingrepp i fastighet/lokal kanske ansvarig byggprojektledare behöver rådfrågas. Skylttillverkare, tryckeri eller montörer kan bidra med värdefull input och slutligen bör ansvariga för driften av butikerna engageras. Faktum är att det är vanligare än man kan tro att skylt- och exponeringsmaterial aldrig sätts upp eller placeras korrekt. Planera därför hur kontroll ska ske och eventuell uppföljning av resultat.

 

Fråga oss gärna!

Zone Systems kan hjälpa dig med att planera och utveckla din kommunikation, skyltprogram och koncept. Vi har stor vana av att projektleda och samordna skyltkommunikation. Ju bättre synkronisering av allas insatser, desto bättre blir kvalitetssäkring och slutresultat. Hör gärna av dig så berättar vi mer om våra tjänster.

Kontakta oss